Dominique Stranz - programista aplikacji webowych i dla platformy iOS